Framside ]  [ Publikasjonar ] Innhald Årbok 2022

ArtikkelSide
Forord6
Olav Oksvik - stødig sosialdemokrat i ei revolusjonstid. av Einar Landmark8
Ørskog skulekorps 70 år. av Linda Brautehaug Jakobsen34
Ørskog Brass 50 år. av Nils Petter Synnes40
Minne frå skulekorpstida. av Kari Margrete Sjøholt48
Frå tre i skog til båt på fjord. av Asgeir Kvernberg50
Unge båtbyggjarar i Prestefjøra. av Lars Longva52
Steingardar på Øvre Viset. av Odd Saure58
Eit streiftog gjennom Bygdebladets historie. av Bjørn Steinar Skarbø60
Ørskog Ungdomslag gjennom 120 år, del 2. av Jostein Tomren72
Gruvedrift på Sjøholt på 1700-tallat. av Gisle Rø88
Mostadmark jernverk. av Odd Bjørkli98
Mine barndomsheltar. av Jostein Tomren101
Soholt Bakery. av Jostein Tomren106
Frå husmorskule til folkehøgskule. av Ragnar Bakken119
Gravminne på Ørskog kyrkjegard. av Siv Krokfoss132
Perler frå fotoarkivet. av Siv Krokfoss136
Hendingar i 2022. av Bjørn Steinar Skarbø143
Årsmelding for Ørskog Historielag. av Ragnar Bakken146
Medlemmer i Ørskog Historielag157
Støttespelarar159